Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

Chi tiết văn bản
Quay lại
Số ký hiệu 32/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày có hiệu lực 28/07/2023
Trích yếu Quyết định 32/2023/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND tỉnh BR-VT V/v bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Lĩnh vực văn bản Chưa phân loại
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Tập tin đính kèm