Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

04/10/2023 - 09:29

      Sáng ngày 3/10, tại hội trường UBND xã Hoà Long, ông Trần Việt Dương, PBT-CT.UBND xã Hoà Long đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác kích hoạt định danh điện tử mức độ I và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ II bằng ứng dụng VNEID. Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, xung kích của cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng công an, quân sự và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã phát động phong trào tải ứng dụng VNEID và đăng ký tài khoản định danh điện tử của nhân dân.

      Phát biểu tại hội nghị ông Trần Việt Dương, PBT-CT.UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNEID). Công tác triển khai tuyên truyền cần phải được triển khai quyết liệt, có hiệu quả từ xã đến các tổ ĐBDC theo lộ trình đề ra nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bằng ứng dụng VNEID cho công dân trước ngày 15/10/2023.


Đánh giá: