Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

Chuyển đổi số Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

14/09/2023 - 11:47

Thời gian qua, chuyển đổi số tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt nhiều kết quả tích cực, vượt một số chỉ tiêu đề ra. Song, vẫn còn những hạn chế được địa phương này nêu ra để từng bước khắc phục, hoàn thiện.

Theo báo cáo của Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua 8 tháng thực hiện, đến nay nhiều chỉ tiêu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao cho tỉnh trong năm 2023 đã hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 68%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh/Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 69,88%; tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh/Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 84,18%.

Cùng đó, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số đạt 50,13%; tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 105,48%.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 84,02%; tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 85%; tỷ lệ hộ gia đình trên toàn tỉnh được lắp đặt công tơ điện tử loại tự động gửi chỉ số điện đạt 100%; các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm, tiểu thương,... chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 91,53%; số người hưởng lương hưu, trợ cấp sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 63%...

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, Sở TT&TT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết công tác chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn một số chỉ tiêu có tỷ lệ thực hiện thấp so với kế hoạch đề ra, cần nỗ lực để hoàn thành trong 4 tháng cuối năm 2023 như: tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đạt 97,5% (chỉ tiêu 2023 là 100%); tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa đạt 10,5% (chỉ tiêu 2023 là 50%); tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 50,2% (chỉ tiêu 2023 là 100%).

Tỷ lệ cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng đạt 76% (chỉ tiêu 2023 là 100%); tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 1,53% (chỉ tiêu 2023 là 20%)…

Về công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến ngày 18/6 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân đang thực tế cư trú trên địa bàn tỉnh và đủ điều kiện cấp thẻ CCCD. 

Về kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đến nay, đã kích hoạt được 309.104/615.198 tài khoản đăng ký, đạt tỷ lệ kích hoạt 50,2%; tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 7.999 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh và tiếp tục cấp cho thân nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức cấp 100% thẻ căn cước công dân cho học sinh lớp 12 đảm bảo chỉ tiêu Bộ Công an giao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 tỉnh đã chỉ ra những hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác chuyển đổi số; nhiều chỉ tiêu có tỷ lệ thực hiện còn thấp so mục tiêu kế hoạch đề ra…

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt để đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản trong tháng 9/2023. 

Đối với việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, ông Thọ đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình đề ra, tập trung hoàn thành việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Cùng với đó là tham khảo các mô hình triển khai Đề án 06 có hiệu quả tại các tỉnh bạn, lựa chọn mô hình phù hợp để áp dụng rộng rãi.


Đánh giá: