Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

tuyên truyền hướng dẫn đăng ký tài khoản Dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân VNPT SMARTCA trên địa bàn xã.

03/11/2023 - 08:12

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND xã Hòa Long về việc tuyên truyền hướng dẫn đăng ký tài khoản Dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã.

UBND xã Hòa Long tổ chức hội nghị hướng dẫn cài đặt tài khoản DVC trực tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân trên địa bàn xã cho đối tượng là Ban chấp hành đoàn – hội xã; Bí thư chi bộ - Ban điều hành – Trưởng ban công tác mặt trận 06 ấp; tổ trưởng, tổ phó 80 tổ dân cư.

Chữ ký số giúp tăng cường bảo mật; cung cấp phương pháp bảo đảm an toàn cho giao dịch điện tử với kỹ thuật, công nghệ mật mã cao; xác thực người ký, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chữ ký số cũng giúp việc xử lý hoàn toàn trực tuyến, không cần phải ký tay hoặc vận chuyển tài liệu giấy thủ công. 

Việc triển khai sử dụng chữ ký số đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân như tăng cường bảo mật; giảm chi phí hoạt động, cải thiện năng suất; nâng cao trải nghiệm người dùng. Với chữ ký số đã được đăng ký, khách hàng có thể yên tâm sử dụng trong mọi hoạt động bao gồm: Giao dịch điện tử trên các hệ thống Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử; xác thực cá nhân trong các giao dịch chứng khoán, ngân hàng; ký số trong các giao dịch hợp đồng điện tử, hợp đồng lao động; đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến như: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ, đăng ký kết hôn và 1 số thủ tục khác.


Đánh giá: