Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

Hội nông dân xã Hòa Long phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông tỉnh BRVT hỗ trợ bò sinh sản

02/12/2022 - 10:00

Sáng ngày 01/12/2022.Hội nông dân xã Hòa Long phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông tỉnh BRVT hỗ trợ bò sinh sản (01 con) cho hội viên nghèo chuẩn tỉnh hộ ông Lê Văn Lem -Tổ 5 ấp nam xã Hòa Long với số tiền 18.950.000đ trong chương trình Dự án nhân rộng các mô hình giảm nghèo của tỉnh.Nhằm hỗ trợ giúp đở hội viên nông dân chăn nuôi, nhân đàn phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.


Đánh giá: