Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

Lãnh đạo

1 Hồ Minh Trung Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0933270479
Email: trunghm@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Bùi Văn Non Phó chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0913100324
Email: nonbv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Hoàng Đăng Chinh Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã
Số điện thoại: 0903857466
Email: chinhhd@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Trần Việt Dương Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0937627989
Email: duongtranv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý và chỉ đạo điều hành thực hiện tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng và an ninh
5 Nguyễn Thị Minh Nhựt Phó chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0833917979
Email: nhutntm@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa
6 Thái Trung Hiếu Phó chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0933245007
Email: hieutt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
7 Mã Thị Ngọc Thảo Chủ tịch UBMTTQ xã
Số điện thoại: 0792227076
Email: thaomtn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
8 Võ Minh Nghĩa Chủ tịch hội Nông dân xã
Số điện thoại: 0915133321
Email: nghiavm@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
9 Trần Hoài Nam Trưởng Công an xã
Số điện thoại: 0981063968
Email:
Lĩnh vực phụ trách:
10 Châu Thanh Phương Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã
Số điện thoại: 0978733223
Email:
Lĩnh vực phụ trách: