Trang thông tin điện tử
Xã Hòa Long

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hòa Long

Xã Hòa Long sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024
Trong 02 ngày 4 và 5/10, tại Trạm y tế xã Hòa Long, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hòa Long phối hợp tổ chức sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 cho nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi trên địa bàn xã, nhằm tuyển chọn những thanh niên trong độ tuổi, có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng quy định.
Xem thêm